Avrundet rektangel: Familie

Mamma i kjosken.. Bilde fra ca 1956.

Mine foreldre. Edit Viken f 26.02. 1912       Herlof Viken f 12.11 1910

Audny Ottesen f 17.06

 

(trykk på bildet for

familien)

Terje Viken 07.10

 

(trykk på bildet for

familien)

Guttorm Viken 05.08

 

(trykk på bildet for

familien)

Familien samlet.    Bak :      Audny og Svein

                                Midten:  Mamma og pappa.

                                Fremst:  Terje og Guttorm

Kjosken (rød pil)

Pappa helt til venstre.  Tror bildet er fra han demonterte er hus og flyttet det til Båtsfjord.

Her er forelda mine på ”picknic” i Båtsfjord et sted..

Audny og pappa på butikken i Båtsfjord. Bildet er fra ca 1955

Butikken sett fra baksiden.

Helg en vårdag.. eller kanskje ”landligge” i Båtsfjord. Bilde er fra først på 50-tallet.

Svein Viken  f 12.05.

 

trykk på bildet for

familien)

Audny, Terje og Svein.. Ser ut som at bildet er tatt på Julaften. Kalender viser 24. Året må være 1942.